Działam
w kulturze

W swojej praktyce łączę różne dziedziny, jednak można powiedzieć, że wszystko, nad czym pracowałem, łączy perspektywa teatralna. W 2017 roku wyreżyserowałem spektakl „symmachia”, który miał swoją premierę we Wrocławiu. W 2020 roku sięgnąłem do rodzinnej historii, która stała się punktem wyjścia dla „Mojego miasta” prezentowanego w Warszawie. Niedługo później byłem współautorem instalacji opartej na „Manifeście ksenofeministycznym” pokazywanej w Biennale Warszawa.

Prowadzę spotkania i warsztaty, między innymi „Blok Furii” na warszawskiej Pradze i cykl „Dlaczego wspólnota jest sztuką?” w ramach Slot Art Festival. Od 2018 do 2019 roku byłem reżyserem i producentem w grupie teatralnej 3kolektyw. Współpracowałem także przy opracowaniu „Założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży na lata 2020-2030” w zakresie kultury. Moje teksty były publikowane w „Czasie Kultury”, „Dialogu” i „Magazynie Szum”.

W ostatnim czasie jestem skupiony na współtworzeniu Domu Sztuki, czyli sąsiedzkiego domu kultury na Grochowie. W ramach tej działalności prowadziłem spotkania filmowe oraz współorganizowałem cykl wydarzeń o mieście i klimacie „Grochów szczęśliwy”. Byłem także kuratorem projektu, którego celem było opracowanie działania upamiętniającego grochowski kibuc.

🏆 W 2023 roku przyznano mi stypendium m.st. Warszawy na rozwijanie Domu Sztuki.


Angażuję
się społecznie

Zainicjowałem Odsłuch społeczny, prawdopodobnie największą w Polsce grupę przygotowującą podkasty o tematyce politycznej i społecznej. Od początku działalności przeprowadzonych zostało niemal sto rozmów.

Pracuję jako animator sąsiedzki w Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Jestem członkiem Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, a od czerwca 2022 roku pełnię mandat radnego Osiedla Grochów-Północny.

🏆 W 2023 roku za łącznie praktyki artystycznej i społecznej zostałem finalistą Stypendium im. Stanisława Wyspiańskiego.


Piszę
teksty


Uczę się i jeszcze
więcej się uczę

W ramach studiów międzydziedzinowych (MISH) ukończyłem kulturoznawstwo na Wydziale „Artes Liberales” oraz socjologię w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Obecnie jestem studentem Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Równocześnie z formalną edukacją zdobywałem praktyczną wiedzę. Skończyłem kilka szkoleń związanych z działalnością artystyczną i społeczną — Instytut OtwartySzkołę Patrzenia, Studium Kultury Społecznej czy Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych.